Ασφαλιστική Κάλυψη

Στο φανοποιείο AutoFix, με την εξουσιοδότηση των πελατών μας, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση της ασφαλιστικής τους αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς του οχήματος, χωρίς τη δική τους χρηματική επιβάρυνση, παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.