Τοπική Βαφή Αυτοκινήτου

Όταν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί “τοπικά” προτιμούμε αυτή τη λύση. Τα εργοστάσια χρωμάτων και υλικών βαφής παράγουν προϊόντα βαφής που περιορίζονται σε μικρότερες επιφάνειες επεξεργασίας και βαφής τμημάτων του αυτοκινήτου προκειμένου να μειωθεί το κόστος του τελικού καταναλωτή. Η τοπική βαφή πολλές φορές επηρεάζει θετικά την μεταπώληση του αυτοκινήτου διότι μετά από έναν διαγνωστικό έλεγχο συμπεραίνεται ότι η αιτία βαφής θα ήταν κάτι ασήμαντο.

Κλείστε το Ραντεβού σας